Links:

Fruchtbarkeit der Erde:

Link til vejledning 1: Opbygning af jordens frugtbarhed: https://okologi.dk/media/773760/jordensfrugtbarhed-0216-web.pdf

https://www.fla.de/wp/reports/sydslesvigsk-agronom-kaaret-som-foregangsmand-for-frugtbarhed-og-klima/

https://landbrugsavisen.dk/mark/%C3%B8kologer-sp%C3%B8rg-din-jord-hvad-den-har-brug

http://www.organictoday.dk/plojefri-dyrkning-skal-give-frugtbar-jord/

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2017/02/mere-humus-kan-redde-landbruget

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2016/04/fraeser-skal-erstatte-ploven

http://okologi.dk/newsroom/2016/03/styrk-jorden-dyrk-humus

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2016/09/moelle-binder-lugt-og-naeringsstoffer

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2016/09/jordens-frugtbarhed-oeges

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2016/03/vi-skal-have-mere-liv-i-jorden

http://okologi.dk/landbrug/projekter/frugt-baer-og-groentsager/organisk-stof-i-oekologisk-gartneri-og-frugtavl

Pflanzen Revitaliserung

Vejledning 2, Plantevitalisering: https://okologi.dk/media/1606368/kompostanvendelse_web.pdf

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2016/10/te-af-kompost-vitaliserer-jord-og-planter

Komposterung:

Kompostering og mikrobiel carbonisering: http://okologi.dk/media/676815/kompostering-og-opbygning-af-jordens-frugtbarhed-web.pdf

http://okologi.dk/landbrug/viden/planteavl/kompostering-mikrobiel-carbonisering

Biomile:

Vejledning biomile: http://okologi.dk/media/773890/flisvejledning_web.pdf

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2016/10/kompost-opvarmer-parcelhus

http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2016/05/byg-dit-eget-varmevaerk

http://okologi.dk/landbrug/projekter/klima/kompostering-af-flis-i-bioreaktor-og-kompoststald

Getreide-basierte Milchproduktion:

http://okologi.dk/landbrug/projekter/kvaeg/foder-og-fodring/nye-maal-for-oekologisk-fodring/afgraesningsbaseret-maelkeproduktion-low-cost

http://okologi.dk/landbrug/projekter/kvaeg/foder-og-fodring/nye-maal-for-oekologisk-fodring/afgraesningsbaseret-maelkeproduktion-i-danmark

Ganzheitliches Weiden

 

Heu und Heufütterung:

http://okologi.dk/landbrug/projekter/kvaeg/foder-og-fodring/ladetoerret-hoe-i-oekologisk-landbrug/hoe-og-maelkekvalitet