Måden, vi har drevet landbrug på de sidste årtier har været stærkt tærende på humus-
puljen, især pga. en overiltning af jorden som følge af pløjning og gødskning
med gylle i stedet for fast møg eller kompost. Det kulstof, der tilføres jorden i form
af planterester og husdyrgødning, er ikke stabiliseret og forbrændes derfor hurtigt,
hvorved en stor del af kulstoffet igen forsvinder op i atmosfæren i form af CO2. Humus-
opbygning i jorden er mere end nogensinde aktuelt, idet det er vejen til, at vi
kan imødekomme klima-udfordringen, gøre os uafhængige af konventionel gødning,
hæve udbytter, forbedre kvalitet og sundhed m.m.
Manglende hensyntagen til jordlivet, mikrobiologien, regnorm m.fl., som følge af intensiv
jordbearbejdning, ubevoksede marker i store dele af året og for ensidigt sædskifte,
har ført til, at jorden mange steder er i ubalance og er generelt fattig på mikrobielt
liv. Jorden har dermed mistet sin evne til – for det første at forsyne planterne
tilstrækkeligt med næringsstoffer, men også mistet evnen til at opbygge humus.
Jorden har mange steder mistet sin regenerationskraft, dvs. den skal have hjælp til at
regenerere sig. Jorden kan bedst betragtes som plantens fordøjelsesorgan. Mangler
mikrobiologien eller er den i ubalance, fungerer fordøjelsen ikke korrekt, med underernæring
og sygdom til følge.

Hvad har vi hidtil gjort forkert:

  • For meget ubevokset jord og for få alsidige efterafgrøder/udlæg: Humusopbygning kræver levende jord og mikrobiologien har brug for næring og energi fra de levende planter.
  • For store mængder ubehandlet husdyrgødning: Rå, ubehandlet husdyrgødning indeholder ingen energi og medbringer en oxidativt arbejdende mikrobiologi. Den har negativ virkning på bar jord!
  • For megen intensiv jordbearbejdning: Plov, bekæmpelse af rodukrudt m.m. Mikrobiologi, svampe:bakterie-forholdet forskydes og gør ukrudtsproblemer endnu værre.
  • For lidt fokus på næringsstofbalancen i jorden: Overskud af især Ca og K i jorden bevirker en dårlig N-effektivitet. Oxidative processer giver ydermere fejlernærede planter, som dermed mistrives og er modtagelige for sygdomme
  • For tunge maskiner: Luft er det vigtigst næringsstof. Humrul i jorden og jordens evne til at ånde er en forudsæting for at jordlivet kan trives og dermed opbygge humus.

1 Kommentar

Mr WordPress · november 27, 2017 kl. 12:52 pm

Hi, this is a comment.
To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Der er lukket for kommentarer.