En ren kornmark er en ørken set ud fra biernes synspunkt. Manglende fødegrundlag er den største udfordring i biavlen. Ved at iblande blomstrende komponenter i korn og bælgsæd, kan der skabes en win-win situation for både bier og jordliv og dermed skabe bedre betingelser for en humusopbygning i jorden.

Iblanding af f.eks. 1,2 kg oliedodder per ha og 300 gram honningurt per ha giver ikke kun en blomstrende mangfoldighed over jorden, men skaber også større mikrobiel diversitet i jorden. Hver planteart medbringer og stimulerer et bestemt spektrum af mikrobiologi. Grundlæggende stimulerer de to-kimbladede planter fortrinsvis den bakterielle population og de en-kimbladede planter overvejende svampe populationen i jorden. Derudover stimulerer en korsblomstret art med dens rodeksudater en helt anden mikrobiologi end f.eks. en bælgplante. Hvis vi nu sørger for, at dyrke blandingsafgrøder plus et udlæg, fodrer planterne via rodeksudation et bredt spektrum af mikroorganismer. Jo mere bredspektret mikrobiologi, jo mindre sædskifte-følsom, jo bedre plantesundhed og jo bedre basis for en humusopbygning og dermed kulstofbinding for vi skabt. Samtidigt gør vi noget godt for bierne og dyrelivet over jorden. Jo flere insekter, jo flere fugle osv.

Så derfor blandingsafgrøder overalt hvor det er muligt. Dette mindsker risikoen og retter op på manglende bredde i mikrobiologien. Gode blandinger er:

  • I al vårkorn kan iblandes 1,2-1,5 kg oliedodder og ca. 300 gram honningurt.
  • Havre/ært/oliedodder med udlæg: Udsædsmængde: 60 kg havre, 120 kg ærter og 1,2 kg oliedodder per ha. Udlæg: 7-8 kg kløvergræs. Oliedodder sås sammen med udlægget.
  • Hestebønne/havre/oliedodder med udlæg: Udsædsmængde: ca. 235 kg Hestebønner 90 % af normal udsædsmængde), 35-40 kg havre, 1,2 kg oliedodder, 8 kg kløvergræs
  • Vårhvede/oliedodder med udlæg: Udsædsmængde: ca 220 kg vårhvede, plus 1,2 kg oliedodder, 200 gram honningurt og 8 kg kløvergræs
  • Vårbyg med oliehør: 110 kg vårbyg (f.eks. sortsblanding) og 25 kg oliehør (Sort: Goldsaat). plus 8 kg udlæg kløvergræs.

Vinterkorn:

  • Rug/vinterært med udlæg: Udsædsmængde: 110 kg vinterrug og 25 kg vinterært (Sort EFB33, på ler reduceres udsædsmængden til 15 kg), Udlæg: 5 kg bl.42 og ca 8 kg blodkløver. Såtid: 1.-20. okt.
  • Vinterbyg med blodkløver: Udsædsmængde: 160 kg Vinterbyg, udlæg: 5 kg bl. 22 og 8 kg blodkløver. Såtid: 10.-20. sep.
  • Vinterspelt og vinterhvede: Udlæg: 5 kg bl. 42 plus 6 kg blodkløver. Såtid: 20. sep – 20. okt.

Oliedodder modner samtidigt med kornet og det er muligt at tærske den med på trods af at den er småfrøet. Den er protein- og olieholdig og har en særdeles god fedtsyre sammensætning. Den er også meget velegnet i hønsefoder. Bierne er helt vilde med den. Den blomstrer på et tidspunkt hvor meget andet i naturen er ved at afblomstre. Blodkløver, som sås om efteråret modner også tidligt og kan tærskes med. Hør i renbestand er svær at dyrke, men den fungerer rigtig godt sammen med byg. Der findes fodringsmæssigt, men også til humane formål ikke noget sundere end hørfrø og bierne elsker den også.

Kategorier: BiavlJordfrugtbarhed